04. 01. 2024

Dodatečný výběr žáků do 7., 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žákyně/žáky v 7., 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského vzdělávacího projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

O přijetí se mohou ucházet žákyně/žáci, které/kteří ve školním roce 2023/24 navštěvují odpovídající ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia v České republice. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou znalosti německého jazyka na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro 7. ročník, A2 dle SERR pro 8. ročník, B1 dle SERR pro 9. ročník a B2 dle SERR pro 10. ročník.

Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte nejpozději do 15. 1. 2024 na adresu:

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna

Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
01796 Pirna
Deutschland

nebo elektronicky na e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de

Formulář přihlášky je dostupný na webové stránce Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), anglického jazyka (písemný test) a německého jazyka (písemný test, ústní zkouška).

Přijímací zkoušky se uskuteční v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně dne 23.1.2024. Předpokládaný nástup ke studiu v případě úspěšného vykonání přijímacích zkoušek: 26.2.2024 (začátek 2. pololetí na saských školách).

Další informace o výběrovém řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu získáte na webové stránce Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně: www.schillergymnasium-pirna.de nebo prosím kontaktujte českého studijního koordinátora:

Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, E-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de.

Zdroj: MŠMT