05. 12. 2023

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2024

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře) na období od 1.1.2024 do 31.8.2024. Podmínky jsou obdobné jako v předchozím období.

Od pondělí 15. ledna 2024 do pátku 19. ledna 2024 bude probíhat mimořádné šetření (https://sberdat.uiv.cz/login), na základě kterého školy projeví závazný zájem o finanční prostředky. Po tomto datu již nebude možné se do šetření zapojit a nebude možné čerpat finanční prostředky.

Více se dozvíte na stránkách Ministerstva školství.

Zdroj: MŠMT ČR