21. 12. 2023

Informace o chystaných změnách v jednotném přijímacím řízení na střední školy

Přinášíme vám informace, které souvisí s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2023/24. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravuje přijímací řízení na střední školy prostřednictvím elektronického systému. Schválení příslušných legislativních změn předpokládáme v první polovině prosince 2023, účinnost je plánována na 1. ledna 2024.

Jedná se o zásadní změnu průběhu přijímacího řízení, jak pro školy, tak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce. Ve spolupráci s MŠMT a představiteli krajských úřadů připravujeme prezenční semináře, na kterých představíme věcné a legislativní aspekty nového systému přijímacího řízení, včetně informací k digitálnímu přihlašovacímu systému.

Prezentace

Zdroj: NPI ČR