22. 03. 2024

Metodické doporučení „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) předkládá příručku a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“. Metodické materiály byly vytvořeny ve spolupráci s OPS Sirius. 

Metodické doporučení „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“ nahrazuje dosud platná metodická doporučení „Syndrom týraného dítěte – CAN“ (příloha č. 5) a „Domácí násilí“ (příloha č. 20).  

Příručka „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“ je metodický dokument, který je primárně určen pracovníkům školního poradenského pracoviště. Příručka je podrobným návodem pro odborné pedagogické pracovníky, kteří řeší konkrétní situace zde popsané.

Kromě příručky, je zpracováno a předkládáno také metodické doporučení „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“.  V jednotlivých pasážích odkazuje na zmiňovanou příručku, Kartu KID (zpracovanou organizací Society for all, z.s.) a další materiály, které se dané problematice věnují detailněji. Metodické doporučení je určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy. Je předpokládáno, že pedagogy s tímto doporučením seznámí školní metodik prevence či jiný pracovník školního poradenského pracoviště. Cílem metodického doporučení je přinést praktické informace, které pomohou pracovníkům škol zvolit správný postup v případech ohrožení dítěte. Je výňatkem nejdůležitějších informací ohledně detekce ohrožených dětí, postupů na úrovni školy a spolupráce s OSPOD a Policií ČR.

Spolu s příručkou a metodickým doporučením jsou předkládány také tři šablony. První je šablonou, kterou je možné využít při oznámení na OSPOD, druhá je šablonou využitelnou při oznámeních na Policii ČR a třetí je návodem k vyplnění důležitých místních kontaktů, které jsou využitelné v situacích popisovaných příručkou a metodickým doporučením. 

Zdroj: edu.cz