28. 02. 2024

Jihočeské centrum pedagogické podpory

Jihočeské centrum pedagogické podpory bylo otevřeno jako součást projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245“ spolufinancovaného Evropskou unií. 

Po celou dobu realizace projektu (1. 1. 2021 – 30. 6. 2023) fungovalo centrum jako platforma pro vzdělávání a sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogickou veřejností Jihočeského kraje.

Centrum pedagogické podpory se zaměřilo na 5 hlavních aktivit: metodickou podporu pedagogů základních a středních škol – vzdělávací semináře se sdílením příkladů dobré praxe (oborové i kompetenční zaměření), výcvik vedení týmu pro vedoucí metodických sekcí; podporu vedení škol – vzdělávací semináře, sdílení zkušeností, strategické plánování, výcvik vedení týmu pro vedení školy, individuální podpora (konzultace v oblasti řízení, ekonomiky, práva a další); rozvoj gramotností – komplexní vzdělávací program Čtenářstvím k lepšímu učení žáků, vzdělávací semináře zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti; odborná podpora společného vzdělávání –  výjezdy speciálních pedagogů a dalších odborníků na ZŠ/SŠ, minimalizace šikany (program pro sborovny nebo krátkodobá odpolední školení); pravidelná setkávání profesních skupin – speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga.

Projektová činnost byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů v částce 1 800 000 Kč bylo využito 1 799 998,65 Kč v období červenec 2021 až prosinec 2023 na pokrytí mzdových nákladů včetně odvodů za finančního manažera, manažera aktivity, účetní, ICT správce a administrativního pracovníka během trvání projektu. Po skončení projektu od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 byly nezpůsobilé výdaje využity k pokrytí mzdových nákladů včetně odvodů finančního manažera a manažera aktivity.