Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

Gymnázium V. Nováka, J.Hradec, Husova 333

Stránka školy
Jindřichův Hradec

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/81