Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925

Vybavení školy