06. 09. 2023

Nabídka celostátních akcí NPI ČR – oblast podpory vzdělávání cizinců

Podporujete a pracujete ve své škole či třídě s dětmi a žáky cizinci? 

Jako každý rok i letos si dovoluji zaslat nabídku podzimních celostátních vzdělávacích akcí NPI ČR, které pořádáme😊.

Nabídka obsahuje jak témata vtahující se k adaptaci žáků s OMJ, nabízíme např. webinář o interkulturních specifikách jednotlivých národnostních skupin, ze kterých přichází často žáci cizinci do českých škol, nabízíme také téma začleňování žáků s nedostatečnou znalostí do jednotlivých předmětů, pozornost jsme věnovali také výuce češtiny jako druhého jazyka a jak na to.  

Sestavili jsme nabídku, která je opatřena prokliky rovnou na nabídku a přihlášení do bezplatných webinářů, viz níže. Budeme se na Vás na podzimních akcích těšit. Jako vždy budeme dávat velký prostor komunikaci, sdílení a diskuzi.

Doufám, že Vám i letos nabídneme zajímavé a oslovující informace a podněty. Přejeme klidný a úspěšný start do nového školního roku, hodně energie a pozitivních zážitků. 

Webináře probíhají v reálném čase on-line, jsou bezplatné a interaktivní.

Nabídka je průběžně doplňována a naleznete ji je též pod tímto odkazem, řazena podle témat, řazení podle data realizace naleznete zde🙂

Kontaktní osoba:

Mgr. Halka Smolová Závorová
ústřední metodička vzdělávání pro oblast podpory dětí/žáků cizinců
Senovážné náměstí 872/25
110 00  Praha 1 GSM: +420 770 124 750
E-mail: halka.smolova@npi.cz
www.npi.cz, cizinci.npi.cz

Webináře ve spolupráci s MŠMT

Webinář – Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců ve školním roce 2023/24

12. září 2023, 13.30 – 15.00 – přihlaste se zde

Webinář – Systém jazykové podpory na SŠ – aktuální informace MŠMT – pro školní rok 2023/2024

září 2023, 14.00 – 15.00 – přihlaste se zde

Webináře NPI ČR

Diskuzní webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky Českého jazyka a literatury

20.9. 2023, 14.00 – 16.15 – přihlaste se zde

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ 

9. 2023, 17.00 – 18.30 – Náročné, rizikové situace v souvislosti s učením – spoluprací s lidmi s OMJ – přihlaste se zde

11. 2023, 17.00 – 18.30 – Možnosti přístupu, přínosy a úskalí + využití příst. s učením, respekt, hranice – přihlaste se zde

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému (probíhá ve dvou dnech)

10. a 11. 10. 2023, vždy 14 -17.15 – přihlaste se zde

Webinář Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

10. 2023, 13.30 – 17.00 – přihlaste se zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – český jazyk

12. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – matematika

10. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – dějepis

11. 2023, 14.00 – 17.15 – přihlaste se zde

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis 

10. 2023, 14.00 – 17.15 – přihlaste se zde

Webinář – Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka

11. 2023, 14.00 – 17.15 – přihlaste se zde

Webinář – Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců ve školním roce 2023/24

10. 2023, 13.30 – 15.00 – přihlaste se zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I 

9. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

10. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

9. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

11. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

10. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

12. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

9. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

11. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář – Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky

9. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

11. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde