26. 10. 2023

Dovednosti pro život: jak mohou přispět knihovny

Do knihovny člověk může přijít za knihami, ale také za rozvojem dovedností pro život. Knihovny jsou vhodným místem pro vzdělávání dospělých, ale jejich transformaci do vzdělávacích a komunitních center je třeba podpořit. Jedním z kroků je memorandum o spolupráci mezi knihovnami a NPI.

K tomu, aby se lidé orientovali a uspěli v životě, potřebují dovednosti. Můžeme jim říkat dovednosti pro život. Jedná se o široký pojem, který nemá jednotnou definici. Do jisté míry se dovednosti pro život překrývají s měkkými, průřezovými či přenositelnými dovednostmi a klíčovými kompetencemi. Dovednosti pro život však nejsou doménou pouze počátečního vzdělávání, jejich rozvoj by měl pokračovat i v dospělosti.

Více se dočtete na webových stránkách Národního pedagogického institutu ČR.

Zdroj: NPI ČR