09. 07. 2024

Maturitní zkouška – podzim 2024

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2024.

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2024. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Zkoušky profilové části se budou moci konat 1. – 20. září 2024. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2024. Předání výsledků profilových zkoušek žákům v podzimním zkušebním období se řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

Obsah všech zkoušek je koncipován v souladu s katalogy požadavků. Testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně – zadání testů je jednotné pro všechny žáky, zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejných pravidel ve všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.

Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Kdy se zkoušky budou konat a kdy budou známy výsledky

Zkoušky společné části se v podzimním zkušebním období konají v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2024). Podrobný rozvrh zkoušek v podzimním zkušebním období stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2024. Bližší informace k harmonogramu maturitní zkoušky budou aktualizovány v části Maturitní kalendář.

Výsledky zkoušek konaných v podzimním zkušebním období budou předány školám do 10. září 2024. Školy obdrží výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka, k dispozici budou mít také tzv. ohodnocené záznamové archy.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků jeho maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Přezkoumání průběhu nebo výsledku didaktických testů

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, popř. byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona. V případě didaktických testů lze podat žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace k žádostem o přezkoumání zkoušky jsou dostupné v části Přezkum výsledků.

Podrobnější informace k maturitní zkoušce naleznete na stránkách Cermatu.

Zdroj: Cermat