22. 11. 2023

Projektový den Minus na plus s Amosem

Objednejte si projektový den Minus na plus s Amosem, jehož hlavním cílem je posílit psychickou odolnost žáků a pomoci jim nacházet strategie řešení v obtížných životních situacích, a to na základě Komenského životního příběhu.

Díky zážitkovým aktivitám napomáhá lekce navíc stmelování třídního kolektivu. Jedinečnou aplikací do života je výzva k týmovému Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.

V první části se žáci zajímavou a interaktivní formou seznámí s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní.

Součástí druhého bloku je zážitková stmelovací hra Labyrint, ve které si žáci prakticky vyzkouší, jaké kroky jsou třeba udělat k tomu, aby ve svých životech mohli měnit minusy na plusy. Na závěr se také dozví o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ a 1.–3. ročník SŠ

Více informací na stránkách www.komensky2020.cz

Zdroj: www.komensky2020.cz