07. 05. 2024

Vynikající úspěch studenta SZeŠ Písek

Ve dnech 4. a 5. dubna 2024 se v prostorech VOŠ a SZeŠ v Benešově konal již 24. ročník celostátní soutěže žáků čtvrtých ročníků studujících obor Agropodnikání na středních zemědělských školách.

Tradicí této soutěže je, že pořadatelem následujícího ročníku je vždy škola, která v celkovém pořadí předcházející rok soutěž vyhrála. Z důvodu zajištění nestrannosti se pak pořádající škola soutěže neúčastní.

Soutěžily střední zemědělské školy, které mají v nabídce studijní obor Agropodnikání. Soutěžilo se v odborných znalostech, praktických dovednostech a samozřejmě v jízdě zručnosti.

V letošním ročníku se náš student 4. ročníku Vojtěch Janoušek, umístil v silné celostátní konkurenci na 3. místě!

Vojto, blahopřejeme a přejeme ještě mnoho takových úspěchů.

Ing. Marie Procházková

ředitelka školy