12. 12. 2023

Kurzy pro neaprobované fyzikáře

Učíte fyziku na ZŠ nebo SŠ, ale nemáte ji vystudovanou? Dlouho (nebo nikdy) jste fyziku neučili a nejste si jisti jejími základy? Chcete získat větší jistotu, že základům fyziky rozumíte? Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy má pro Vás řešení. Nabízíme několik kurzů, které mají pomoci zejména neaprobovaným učitelům s výukou fyziky na středních a základních školách.

Kurzy na sebe volně navazují, je možné si vybrat a absolvovat jen některé, a to v libovolném pořadí. Jsme tým lidí z Matfyzu, kteří mají fyziku rádi a kteří ji učí budoucí učitele. Máme ale i zkušenosti s výukou fyziky na SŠ a ZŠ, mnozí z nás tam učili a učí. Informace o jednotlivých kurzech vám poskytnou jejich garanti, kontakty na ně najdete v podrobnějším obsahu kurzů.

Mechanika
Termika a molekulová fyzika
Kmitání a vlnění
Elektřina a magnetismus
Optika
Fyzika mikrosvěta
Astronomie
Pokusy v hodinách fyziky
Řešení početních fyzikálních úloh

Zdroj: Matematicko-fyzikální fakulta UK