15. 11. 2023

Soutěž Finanční gramotnost

Soutěž Finanční gramotnost žákům ukáže, jaké jsou jejich znalosti ze světa financí. Zároveň jim umožní
porovnat své síly s vrstevníky z celé země. Vy, coby pedagogové uvidíte, jak si stojí Vaši žáci a studenti.
Dozvíte se také, jaké výsledky nesou výukové programy zaměřené na finanční gramotnost.

Otázky v soutěži se oproti předchozím ročníkům snaží ještě více odrážet praktickou stránku učiva a
reagují na aktuální témata. V kvízových otázkách na ně čekají úkoly, které simulují situace, se kterými
se žáci setkávají v běžném životě.
Nejúspěšnější týmy z celé republiky čekají nejen zajímavé ceny, ale také zážitek s doprovodným
programem v podobě finálového klání, který se uskuteční 26.4.2024 v prostorách ČNB v Praze.

Účast v soutěži je zcela ZDARMA. Soutěž Finanční gramotnost podporuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR na základě §3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a
financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Soutěž tak může pomoci žákům při
přijímacích řízení k dalšímu studiu.

Všechny nezbytné informace o soutěži a detailní harmonogram celého ročníku je k dispozici na
www.financnigramotnost.cz.