Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3

ZŠP

Škola patří mezi školská zařízení malotřídního typu a poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji s lehkým mentálním postižením, které potřebují individuální přístup a vhodnou podporu pro co nejefektivnější rozvoj všestranných vědomostí, užitečných schopností i společenských dovedností.

Stránka školy
Třeboň

Vyučované cizí jazyky

  • Anglický jazyk

Vybavení školy

  • Bezbariérový přístup
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Zabezpečení školy kamerovým systémem