Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

SŠ polytechnická, Č.Budějovice, Nerudova 59

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01

Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01

Stavební materiály

Kód oboru: 36-43-M/01

Instalatér

Kód oboru: 36-52-H/01

Kominík

Kód oboru: 36-56-H/01

Tesař

Kód oboru: 36-64-H/01

Montér suchých staveb

Kód oboru: 36-66-H/01

Zedník

Kód oboru: 36-67-H/01

Požární ochrana

Kód oboru: 39-08-M/01

Malíř a lakýrník

Kód oboru: 39-41-H/01

Ekonomika a podnikání

Kód oboru: 63-41-M/01

Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51