15. 05. 2023

ČR 15. 5. 2023

Otázky, které byly OŠMT položeny nejsou v této zpávě redigovány.

Otázka(y)

Prosím, připravuju téma Nedostatek řemeslníků. Můžete mi prosím zjistit čísla k učňovským oborům? Kolik školy mohou přijmout / kolik dorazilo přihlášek. Ideálně za poslední tři roky. Prosím do úterních 17:00.

Odpověď

Dobrý den,

Kapacity oborů jsou stejné jako v minulém roce, kapacita škol převyšuje počet uchazečů. Výkaz o přihlášených a přijatých v prvním kole na SŠ S 5-01, ze kterého bylo možno čerpat údaje o počtu přihlášek se naposledy vyplňoval k 31. 5. 2019. Poté MŠMT od jeho vyplňování upustilo. Navíc je nutné si uvědomit, že evidované přihlášky nevypovídají nic o přijatých uchazečích ani o jejich počtech. Uchazeč může podat přihlášku na 1-2 SŠ. U řady SŠ škol probíhají v současné době další kola přijímacího řízení. Údaj o počtu přijatých uchazečů bude známý až po odevzdání zápisových lístků, čímž potvrdí zájem vzdělávat se na dané SŠ. Event. šetření o počtu odevzdaných zápisových listů, aby mělo nějakou vypovídací hodnotu by bylo možné tak ke konci června, ale i tak se údaje budou ještě měnit počátkem července.

Seznam škol vyhlašujících další kola přijímacího řízení najdete na webu Jihočeského kraje. Je denně aktualizován.

Níže uvedená tabulka ukazuje počty celkové počty žáků v jednotlivých kategoriích vzdělání včetně jejich procentuálního vyjádření a počtu žáků v prvních ročnících.

Obory vzdělání

2020/2021

 

2021/2022

 

2022/2023

 

     

počet žáků

%

z toho v 1 r.

počet žáků

%

z toho v 1 r.

počet žáků

%

z toho v 1 r.

     

K 4

2 782

10,45%

712

2 834

10,27%

740

2 926

10,18%

772

     

K 6

1 007

3,78%

167

1 033

3,74%

216

1 042

3,63%

192

     

K 8

4 007

15,04%

541

4 010

14,53%

544

4 028

14,02%

539

     

M, L/0

11 972

44,95%

3115

12 636

45,80%

3584

13 199

45,94%

3739

     

H, E

6 083

22,84%

2254

6 144

22,27%

2221

6 613

23,02%

2681

     

L/5

710

2,67%

443

852

3,09%

545

849

2,95%

463

     

C, J

73

0,27%

25

82

0,30%

39

75

0,26%

35

     

Celkem

26 634

100%

7257

27 591

100%

7889

28 732

100%

8421

     

Zahajovací výkazy k 30. 9.

                   

Zdroj: MŠMT

                     

Vysvětlivky:

                     

K 4 – čtyřleté gymnázium, K 6 – šestileté gymnázium, K 8 – osmileté gymnázium

           

M, L/0 – maturitní obory, H, E – učební obory, L/5 – nástavbové studium, C – praktická škola, J – střední vzdělání bez výučního listu a maturitní zkoušky