11. 09. 2023

Počty žáků na začátku školního roku 2023/2024

V prvním školním týdnu nového školního roku provedl OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje rychlý sběr dat na zřizovaných středních školách. Cílem bylo zjistit, zda jsou stávající kapacity krajem zřizovaných školských zařízení dostačující a nebude je potřeba navýšit. Potvrdilo se, že poptávka po studiu na jihočeských školách plně odpovídá nabídce a jejich kapacity tak není v tuto chvíli potřeba operativně navyšovat.

Situaci na krajem zřizovaných školách monitorujeme pravidelně. Nechceme připustit situaci, aby se jihočeské děti nemohly věnovat studiu oboru, který je zajímá, baví a ke kterému mají předpoklady jen proto, že jihočeské školy nemají dostatek kapacit,“ popsal náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma a ubezpečil, že situace na jihočeských školách je naprosto bezproblémová. „Na naše školy bylo podáno 15 456 přihlášek a do prvních ročníků nakonec skutečně nastoupilo 7 649 žáků. V prvních ročnících je tak stále volných 1 148 míst, z toho 432 volných míst připadá na maturitní obory a 716 míst na obory učební,“ uvedl pro zajímavost Klíma a upřesnil, že v prvním ročníku čtyřletých gymnázií je volných 28 míst, v šestiletých 17 a v osmiletých 5 míst.  Nejvíce volných míst je v oborech Kuchař a číšník, Strojní mechanik, Dopravní prostředky a Strojírenství. 

  • Bylo podáno 15 456 přihlášek.
  • Do prvních ročníků nastoupilo celkem 7 649 žáků.
  • V krajem zřizovaných školách (bez ohledu na ročník a obor) je celkem 339 žáků z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou a více než 2 300 žáků z jiných krajů.
  • V prvních ročnících je stále 1 148 volných míst, z toho 432 na maturitních oborech (K, L/01, M, P) a 716 na oborech učebních.
  • V prvním ročníku čtyřletých gymnázií je volných 28 míst, u šestiletých 17 a v osmiletých 5.
  • Nejvíce volných míst je v oborech 65-51-H/01 Kuchař a číšník, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-45-M/01 Dopravní prostředky a 23-41-M/01 Strojírenství.