19. 06. 2024

MŠMT aktualizovalo standard studia pro asistenty pedagoga

MŠMT aktualizovalo a zveřejnilo Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga. Nový standard je oproti předchozí verzi z roku 2005 postaven na výsledcích učení, kterých by měli jeho absolventi dosáhnout. Zahrnuje také aktualizované učivo, které zprostředkovává znalosti a dovednosti s přímým vztahem k praxi účastníků, a to včetně témat sebereflexe, základů psychohygieny a prevence vyhoření, a nově umožní zájemcům  také vzdělávání kombinovanou formou.

Asistenti pedagoga mohou své vzdělání získat mimo jiné v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to studiem pedagogiky pro asistenty pedagoga zejména pro zájemce s minimálně středoškolským vzdělání s maturitou, nebo studiem pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích. To je určeno pro zájemce s minimálně základním vzděláním. Už název studia definuje charakter činností, které mohou absolventi ve školách a školských zařízeních vykonávat.

Novela zákona o pedagogických pracovnících rozdělila od září loňského roku kromě dalších úprav transparentněji obě studia podle charakteru vykonávané činnosti jejich absolventů. MŠMT reagovalo na tuto skutečnost i úpravou standardu, který byl původně vytvořen společně pro 3 pozice, a to pro asistenta pedagoga, vychovatele a pedagoga volného času, přičemž měl pouze jeden odlišný modul pro každou pozici, čímž postrádal větší zaměření na danou činnost, a navíc obsahoval dnes už neaktuální témata ve formě učiva.  MŠMT proto aktualizovalo standard studia tak, aby reflektoval proměny českého školství.  

Nový standard studia je postaven na výsledcích učení, kterých by jeho absolventi měli dosáhnout, zahrnuje dále učivo, které více souvisí s praxí, a to včetně témat sebereflexe, základů psychohygieny a prevence vyhoření. Novým důležitým prvkem je zařazení praxe v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin, čímž dojde k navýšení 80hodinového studia na 120 vyučovacích hodin. Současně bude umožněno vzdělávání kombinovanou formou a závěrečnou práci budou moci absolventi studia odevzdat flexibilněji například v podobě zpracovaného portfolia či zpracované a reflektované kazuistiky s ukázkou konkrétních příkladů.

Asistent pedagoga je jednou z kategorií pedagogického pracovníka, jedná se tedy o regulované povolání. Zřízení pozice asistenta pedagoga je jedním z podstatných předpokladů pro realizaci společného vzdělávání. Působení druhého pedagogického pracovníka ve třídě či skupině je často podmínkou pro kvalitní vzdělávání v podporujícím prostředí třídy nebo skupiny.

Inovací Standardu studia pedagogiky pro asistenty pedagoga MŠMT reagovalo také na podněty školské veřejnosti, ředitelů škol nebo ČŠI, které spočívaly v tom, že příprava asistentů pedagoga v tomto druhu studia byla doposud nedostatečná, především z hlediska absence praktické přípravy, a asistenti pedagoga tak už nebyli v současnosti na výkon pedagogické činnosti v rámci svého vzdělávání připraveni komplexně.

Zdroj: MŠMT