02. 11. 2023

Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ – 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2024.

Žádosti pro rok 2024 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 30. října 2023.

Termín pro podání žádostí je 30. listopadu 2023.

Výzva Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ – 2024.pdf
Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria.xlsx
Příloha č. 2 – Avízo o vratce.docx

Zdroj: MŠMT ČR