08. 02. 2024

Vyjádření MŠMT k vícenásobnému podání přihlášky na SŠ

Každý uchazeč o studium na střední škole může podle školského zákona podat jednu přihlášku do 20. února. Pravidla tohoto procesu včetně zpětvzetí přihlášky vyplývají ze správního řádu, který umožňuje mj. podat přihlášku opakovaně. Správní proces je tedy stejný jako v minulých letech.

  • Od 8. 2. 2024 začne Cermat rozesílat zákonným zástupcům, kteří podali více přihlášek, upozornění s instrukcemi k dalšímu postupu.
  • Ředitelům středních škol, kteří plní roli správního orgánu ve správním řízení, poskytne MŠMT podporu.
  • Vícenásobné podání přihlášky nebylo vyloučeno ani v minulých letech při čistě papírovém podávání, jde o právo uchazečů disponovat se svou přihláškou.

Zdroj: MŠMT ČR