03. 11. 2023

Výzva na podporu mezinárodních soutěží 2024

Věcným zaměřením a účelem této Výzvy je podpora účasti žáků na mezinárodních kolech soutěží pořádaných v zahraničí, a současně realizace mezinárodních soutěží v České republice, za podmínky účasti žáků alespoň ze 7 dalších států. Soutěží se mohou účastnit pouze žáci základních a středních škol.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí nejpozději během dne 27.10.2023.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. 11. 2023. 

Výzva na podporu mezinárodních kol soutěží 2024.pdf
Příloha žádosti – rozpočet.xlsx

Zdroj: MŠMT ČR