25. 09. 2023

Adaptační koordinátoři 2023 – prostředky na AK k dispozici

V roce 2023 jsou k dispozici ve spolupráci s MŠMT a MV prostředky na adaptační koordinátory.

Tato aktivita si klade za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora. Podpora Adaptačním koordinátorem NPI ČR se týká dětí/žáků cizinců (s odlišným mateřským jazykem) plnících povinnou předškolní a školní docházku.

Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dětem/žákům cizincům k dispozici po dobu až 4 týdnů výuky po nástupu do školy. Nově příchozím dětem/žákům cizincům je poskytována pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. 

Pro detailní informace se můžete obrátit na jednotlivé krajské koordinátory podpory DŽC (žáků s OMJ). O možnostech finanční podpory se dozvíte na www.npi.cz.