23. 04. 2024

Den Země a studenti SZeŠ Písek

Ve dnech 19. a 20. dubna 2024 probíhal v Písku v rámci DNE ZEMĚ již druhý ročník kulturně vzdělávací akce, jehož letošním tématem byla VODA.

Bohatý program se odehrával v Městské knihovně, na Alšově náměstí a na Havlíčkově náměstí v Písku. Veškeré aktivity se interaktivním způsobem věnovaly aspektům životního prostředí, jež se dotýká každého z nás.

Studenti naší Střední zemědělské školy v Písku se opět připojili k aktivitám a navázali na svoji práci v prvním ročníku vzdělávací akce. Loni se zabývali kvalitou vody kolem čističky, ve spolupráci s vodňanskou Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity odebírali vzorky vody z Otavy, a to před Pískem a za ním a také na čistírně odpadních vod a zjišťovali rozdíly. Letos se rozhodli zjišťovat přítomnost různých cizorodých látek v pitné vodě.  Zaměřili se na pitnou vodu ve studánkách v okolí Písku.

Jejich výsledky byly zajímavé a pro mnohé přítomné určitě překvapující.  Ve své prezentaci, kterou předvedli ve velkém sále Městské knihovny, velmi podrobně popsali kvalitu vody v jednotlivých studánkách a porovnali jí s kvalitou vody, která teče ve městě z kohoutků.

Svoje výsledky měli podložené množstvím odebraných vzorků a opět rozbory z laboratoře Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Do dalšího ročníku se naši studenti opět velmi těší a již nyní promýšlejí zajímavé téma.

Ing. Marie Procházková, ředitelka školy