29. 01. 2024

Mladí radí ministrovi: Připojte se!

Panel mládeže je nově vznikající poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), který bude složen výhradně ze zástupců mladých lidí ve věku 15–26 let.

Našim cílem je umožnit mladým lidem spolurozhodovat o skutečnostech, které se jich bezprostředně týkají. Věříme, že při řešení problematiky mládeže by měla mít hlavní slovo samotná mládež. Chceme znát výzvy, kterým různé skupiny mladých lidí čelí, a jejich názory a podněty na možná řešení.

Panel vznikne v březnu 2024, bude složen z 12–20 členů a funkční období členů bude na 2 roky. První funkční období bude tedy od března 2024 do března 2026.

Náplň práce členů Panelu mládeže

Hlavní náplní Panelu mládeže bude spolupracovat při řešení aktuálních témat a výzev týkajících se podpory mládeže. Budeme chtít znát vaše názory, postoje a podněty k otázkám týkajícím se zlepšení situace mládeže a návrhy možných řešení. Budete mít také možnost podílet se na vypracování různých stanovisek, návrhů a další zpětné vazby na opatření pro podporu mládeže v České republice.

Tyto podklady vypracované Panelem mládeže budou reflektovat názory mladých lidí obecně, nikoliv pouze vaše osobní názory. Bude proto třeba, abyste dokázali v rámci svého členství v Panelu mládeže konzultovat řešenou problematiku na podporu mládeže se širší skupinou mladých lidí, které chcete zastupovat.

MŠMT vám bude po celou dobu plně k dispozici a zajistí potřebnou podporu pro vaši aktivní činnosti v Panelu mládeže. V případě vašeho zájmu bude také možné využít pomoci zkušených mentorů z řad zaměstnanců ministerstva, aktivních mladých lidí a zástupců organizací pracujících s mládeží.

Předpokládáme, že v roce 2024 bude hlavním úkolem Panelu spolupráce na strategickém dokumentu podpory mládeže. To znamená určení hlavních problémů a cílů v oblasti podpory mládeže a také navržení opatření, prostřednictvím kterých těchto cílů dosáhneme.

Časová náročnost

Plánujeme několik online setkání a maximálně dvě osobní setkání v Praze. Cesta do Prahy a zpět bude plně hrazena, pořadatelé také poskytnou občerstvení v průběhu jednání Panelu v Praze, takže vám nevzniknout žádné finanční náklady s vaší účastí na jednáních. V případě potřeby podle času zahájení a ukončení jednání bude také možné zajistit a uhradit ubytování v Praze. Členům bude vytvořena jmenovací listina, která může spolu s pozvánku na jednání Panelu posloužit jako odůvodnění účasti v době konání školní výuky. Také vám můžeme vystavit potvrzení o vaší účasti na setkání.

Na prvním setkání vybraných členů Panelu, které proběhne v dubnu 2024, bychom se jednak společně seznámili, ale také vám detailněji přiblížili činnost Panelu a další podrobnosti s tím spojené. Další setkání budou navazovat dle potřeby a společné domluvy.

Vhodný uchazeč

Není potřeba mít žádné speciální znalosti či předchozí zkušenosti. Zásadní je mít dostatečné časové možnosti a chuť spolupracovat a být aktivním členem Panelu, který bude motivovaný, zodpovědný a odhodlaný podílet se na zlepšení situace mládeže v České republice. Protože nebudete hájit jen své názory, ale názory širší skupiny mladých lidí, měli byste být schopní oslovit své vrstevníky, přátele, spolužáky a zjistit, jak oni danou problematiku vnímají.

Hledáme aktivního mladého člověka:

–          ve věku 15–26 let,

–          se zájmem o dění kolem sebe,

–          který bude aktivně a svědomitě zastupovat mládež a hájit její zájmy,

–          který se bude snažit reprezentovat názory širší skupiny mladých lidí.

Co můžete získat

Členství v Panelu je výjimečná možnost být součástí rozhodovacích procesů a mít možnost ovlivnit situaci mládeže v České republice a řešení výzev, které se bezprostředně týkají mladých lidí.

Mimo této zkušenosti aktivní činnost v Panelu nabídne:

–          být součástí tvorby nástrojů a opatření na podporu mládeže,

–          nepřenositelnou zkušenost spojenou s fungováním ojedinělého poradního orgánu,

–          přehled o tom, jak funguje ministerstvo a státní veřejná správa,

–          rozvoj vašich dovedností – spolupráce, komunikace, vyjednávání a dosahování kompromisních řešení,

–          spolupracovat s vrstevníky se společnými zájmy a s úředníky a experty z jiných generačních skupin a vzájemně se učit,

–          networking – seznámení se a navázání kontaktů s aktivními mladými lidmi.

Pokud vás naše výzva zaujala, neváhejte a zašlete nám vyplněný přihlašovací formulář na adresu mladez@msmt.cz. Termín pro přihlášení je do 15. 2. 2024. Všem uchazečům následně zašleme informaci s výsledným rozhodnutím.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adresu mladez@msmt.cz či tel. 234 811 682.

Zdroj: MŠMT ČR