05. 10. 2023

Soutěž zahradníků – 1. místo v soutěži Lipová ratolest

Ve dnech 20. - 22. 9. 2023 proběhl již 14. ročník soutěže týmů mladých zahradníků. Tentokráte pořádající organizace - Svaz zakládání a údržby zeleně - připravila nelehký úkol v podobě revitalizace panelového vnitrobloku ve městě Benešov u Prahy. Úkolem deseti soutěžních týmů ze zahradnických škol z celé České republiky bylo přenést připravený krajinářský projekt do reálných podmínek. Tým naší školy ve složení Veronika Uhrová – vedoucí týmu, Šárka Černá, Markéta Biňovcová, Jan Minář, se po zodpovědné a precizní domácí přípravě pod odborným vedením Ing. Boženy Machkové, DiS. zhostil přiděleného úkolu se zodpovědností, šikovností a pracovitostí pro ně vlastní.

V první fázi pod taktovkou Veroniky Uhrové si tým rozdělil pracovní úkoly a určil posloupnost prací. Po vysazení trvalých dřevin, instalaci lavičky a položení žulové dlažby byl položen trávník a vyměřeny trvalkové záhony. Souběžně s osazením trvalkového záhonu probíhala instalace 14 dubových kůlků. Zde musel tým předvést opravdu bravurní výkon, když se ukázalo, že podloží pozemku je tvořeno velmi nesourodým materiálem. Přes technologické komplikace se podařilo kůlky instalovat a zamulčování pozemku už bylo hračkou. V průběhu celé soutěže náš tým konzultoval vybrané kroky technologického postupu realizace s porotci a navrhl i některé podnětné úpravy, které byly následně i zapracovány. Svůj úkol tým dokončil před vypršením časového limitu. Přesto nesložil ruce do klína, ale pomohl ostatním týmům s dokončovacími pracemi.

Poté jsme s napětím očekávali vyhlášení výsledků. Šlo o momenty, které se nesly ve znamení nervozity a naděje. Zodpovědná příprava a následné soutěžní nasazení bylo korunováno odměnou nejvyšší, a to prvním místem v této již zavedené a prestižní soutěži.

Děkujeme celému týmu za vynikající reprezentaci naší školy a zahradnického oboru.

Považujeme za nutné poděkovat i ostatním týmům za odvedenou práci, kdy ne zcela útulné sídlištní zákoutí svou odbornou prací a nasazením se proměnily ve volnočasový funkční celek.
Poděkování patří též přípravnému a organizačnímu týmu pod vedením Ing. Bc. Jany Šimečkové, ředitelky Svazu zakládání a údržby zeleně. Zajištění podmínek pro soutěžící a jejich doprovod, stejně tak průběh soutěže lze považovat za bezchybný.

Mgr. Jan Schuster, Ph.D.