21. 08. 2023

V domově mládeže budou nové koupelny

Nové koupelny a vyměněné radiátory čekají na studenty obývající budovu jedna Domova mládeže při Střední škole obchodu, služeb a řemesel. Rozsáhlá rekonstrukce, která si vyžádá celkem dvacet pět milionů korun, je dalším z projektů, které financuje Jihočeský kraj z fondu rozvoje školství. Do jihočeských škol z něj letos poputuje okolo 180 milionů korun. Všechny práce jsou připraveny tak, aby se studenti, pokud možno, stěhovali na začátku školního roku už do hotového.  O tom, jak stavební práce pokračují, se do velkoryse řešeného školního areálu na ulici Bydlinského 2474 v Táboře přijel přesvědčit náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

„Jedná se zde o velmi rozsáhlou rekonstrukci, která si vyžádá velké náklady. Už jen tím, že všechno musí vynásobit počtem rekonstruovaných místností,“ upozornil Klíma a pro ilustraci uvedl, že i prostá výměna ventilů na radiátorech se prodraží, když se musí dělat sedmdesátkrát. Následně hlavního stavbyvedoucího Petra Šaška požádal o prohlídku stavby v místech, kde byly nutné vícepráce. „Byly zde nějaké nečekané stavební úpravy po vestavěných skříních. Rád bych je viděl na vlastní oči,“ požádal náměstek.

„Momentálně se provádí rekonstrukce pokojů, konkrétně oprava koupelen, stoupaček s výměnou radiátorů a jednak výměna výtahu. Momentálně se dokončují práce na stoupačkách topení a připojení nových otopných těles,“ popsal během prohlídky stavbyvedoucí Šašek a upřesnil, že stoupačky jsou již vyměněné, a to včetně rozvodů. Aktuálně se provádějí obkladačské práce tak, aby bylo vše hotovo nejpozději v půlce září. „Výtahy pak budou hotovy do konce ledna, ale ty se mohou opravovat i za běžného provozu,“ dodal stavbyvedoucí.

Ředitel školy Radek Cícha následně prozradil, že po rekonstrukci budovy domova mládeže, která je určena pro studenty Střední školy spojů a informatiky, by rádi pokračovali i rekonstrukcí budovy číslo dva. „Budova číslo dva již je částečně rekonstruovaná, nicméně ta většinová část ještě čeká na realizaci. V současné době se zde řeší zdravotně technická instalace, hydrantová stoupačka, vytápění a samozřejmě související veškeré bourací a stavební práce, včetně nových koupelen na všech patrech druhého až devátého nadzemního podlaží, což je suma sumárum téměř 70 koupelen,“ plánoval Cícha a upřesnil, že současná etapa byla v souladu se smlouvou zahájena v polovině června s celkovými náklady okolo 25 milionů korun hrazených z fondu rozvoje školství Jihočeského kraje. V domově mládeže je podle ředitele ubytováno okolo 400 studentů z celkového tisíce žáků, kteří školu navštěvují. „Od prvního září se k nám stěhuje soukromá škola Heuréka, která byla dosud na Pražském sídlišti. Když je k tomu připočtu, jsme na dvanácti stech studujících,“ dodal pro zajímavost Cícha.

Začátkem srpna navštívil náměstek Klíma kromě táborské Střední školy obchodu služeb a řemesel také českobudějovickou Střední školu obchodní, kde se kompletně mění sociální zázemí, Obchodní akademii, kde se opravuje kanalizace a Střední zdravotnickou školu, kde se mohou studenti a pedagogové těšit na nové učebny a kabinety. V Týně nad Vltavou ho zajímala modernizace prostor místního gymnázia, jehož budova bude kompletně odkopána kvůli zavedení odtoků a průsaků vody. Klíma při své návštěvě neopomněl ani Domov mládeže při Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, kde se opravuje elektroinstalace a zdravotně technická instalace sociálního zařízení.