27. 10. 2023

Získej stipendium na UWC a dokonči poslední dva roky střední školy v zahraničí i ty

UWC Czech National Committee (UWC Česko) je nestátní neziskovou organizací, která je součástí mezinárodního hnutí United World Colleges (UWC). UWC sestává z 18 škol, národních komisí ve více než 150 zemích a celosvětové komunity absolventů, kteří věří, že vzdělání může sloužit jako prostředek k propojování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru ve světě a udržitelné budoucnosti

UWC Česko je především komunita českých, ale i zahraničních absolventů UWC žijících v Česku, které spojuje odkaz a hodnoty UWC. UWC Česko jakožto národní komise každoročně organizuje výběrové řízení pro studium na školách United World Colleges a zajišťuje dodatečné finanční prostředky na krytí stipendií.

Zatímco každá škola UWC je něčím unikátní, všechny spojují hodnoty UWC a také jejich akademický program. Na každé z těchto 18 škol tak studenti skládají zkoušky mezinárodní maturity International Baccalaureate (IB), která se v mnohém liší od maturity a způsobu výuky v Česku. Studenti jsou skrze IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a také k mezioborovým úvahám.

IB je celosvětově uznávaná a prestižní forma středoškolského vzdělávacího programu zakončeného maturitou, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Prestižní americké univerzity rády vybírají mezi absolventy UWC a nabízejí jim možnosti stipendií. V roce 2000 byl zahájen speciální stipendijní program pro studenty UWC, kteří tak mohou díky Davis UWC Scholarship pokračovat ve studiu na jedné z 99 amerických univerzit. 

I po dokončení programu IB na jedné z 18 škol však spojení s naší UWC Česko nekončí. Pro valnou většinu absolventů se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí. Komunita také úspěšně funguje jako zdroj pomoci pro současné české studenty UWC. Máme stále mnoho společného, chuť se potkávat a čas od času se v přátelském duchu připomenout jeden druhému. Tradiční letní a zimní sraz je tak skvělou příležitostí pro setkání současných i bývalých studentů.

Výběrové řízení pro období 2024-2026 ke studiu na školách United World College je nyní otevřené. 

Upozorňujeme, že student/ka musí splnit podmínky výběrového řízení. UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí 70 až 100 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.

Přihlášky jsou otevřené do 19. listopadu 2023.

Podmínky účasti, kritéria výběru účastníků, informace o přihlašování a další se dozvíte ZDE.

Zdroj: Síť středních škol United World College