07. 06. 2024

Podpora odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Milevsko – EDUGRANT

Škola se v měsíci květnu zapojila do grantového programu EDUGRANT podporovaného společností VELUX.

Škola zapojením do tohoto projektu získala do zápůjčky 3D tiskárny, digitální mikroskopy a termokameru v celkové hodnotě 180.000,- Kč.

Popis projektu:

3D tiskárny budou zapojeny do výuky v předmětech Technická dokumentace, Technologie oprav, Mechanizační prostředky a Výrobní zařízení. Konkrétním využitím bude práce s grafickými programy, základy programování (pro práci s 3D skenerem a 3D tiskárnou), dále oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem. Žáci se zábavnou formou učí principy fungování a ovládání těchto technologií, které budou později potřebovat k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Digitální mikroskopy se perfektně uplatňují v předmětu Materiály, kde žáci mohou reálně sledovat stavby a struktury materiálů a lépe pochopit souvislosti s tím spojené.