16. 09. 2023

ČTK – zdražování ve školních jídelnách

Dotaz ČTK 26.1.2023

Jak se (rozmezí od - do) pohybují ceny za obědy ve školních jídelnách, které spadají pod Jihočeský kraj. Prosím o info cen za obědy u ZŠ a SŠ - o kolik procent školní jídelny, které spadají pod kraj, od 1. února v průměru zdraží - řešilo nějak vedení kraje se školami, o kolik mají (ne)zdražit - kolik žáků a studentů navštěvuje všechny krajem zřizované školy.

Odpověď

Z provedené analýzy vyplývá:

  1. většina školních jídelen zdražila v září 2022 a zatím navyšovat ceny nebudou
  2. zdražovat se chystá asi 10 % škol zřizovaných krajem především v Třeboni, Táboře, Strakonicích a v Dačicích a
  3. pokud budou zdražovat, tak o 10-20%
  4. důvodem zdražování je spíše možnost poskytovat kvalitnější stravu, rodiče i strávníci jsou ochotni si připlatit
  5. vedení kraje nenařizuje školám zdražovat, školy si finanční limity nastavují samy (podle věku strávníků, podle struktury strávníků, podle toho, jestli ve škole převažují strávníci ze sociálně slabých vrstev)
  6. průměrná cena oběda v lednu 2023 je u dětí do 6 let 25 Kč, u žáků 7-10 let 31 kč, u žáků 11-14 let 33 kč a u žáků nad 15 let 38 kč
  7. cena oběda zahrnuje polévku, hlavní chod, pití a přílohu( např. kompot, salát, ovoce, moučník, jogurt)
  8. děti a žáci si platí pouze cenu potravin
  9. školní stravování sehrává jednoznačně velkou roli- oběd ve školní jídelně je pro některé děti jediným teplým jídlem za den, školní stravování má důležitou zdravotně -výživovou roli,  splňuje nutriční kritéria a je příkladem výchovy ke zdravému životnímu stylu