17. 10. 2023

Bílá pastelka

Charitativní sbírka

Dne 10. 10. 2023 proběhla charitativní sbírka „Bílá pastelka“, které se zúčastnily žákyně 4. ročníků Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci. Žákyně prodávaly pastelky spolu se záložkou ve tvaru tužky. Výtěžek z prodeje je určen na podporu projektů Tyflocenter – výcvik vodících psů, odstraňování dopravních a orientačních bariér, přípravu na rekvalifikaci, vstup nevidomých na pracovní trh a dále na služby spojené s návratem do běžného života. Sbírka je organizovaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, ve spolupráci s obecně prospěšnou společností – Tyfloservis České Budějovice.