15. 05. 2023

Posuzování zahraničního studia pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

1. Posuzování středoškolského studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely
Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT.
Kontakt: tel.: 234 811 685, e-mail: studiumvcizine@msmt.cz

2. Posuzování vysokoškolského studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely 
Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT.
Kontakt: tel.: 234 812 255, e-mail: ppsvs@msmt.cz 

Informace o této problematice lze rovněž najít v brožuře vydané MŠMT  kapitola C.

Kontaktní osoba:

Mgr. Dana Hobzová
hobzova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 837

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Žíttová
zittova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 939