23. 08. 2023

Český rozhlas

Otázky, které byly OŠMT položeny nejsou v této zpávě redigovány.

Otázka(y)

Kolik bylo ve vašem kraji letos míst na obory s maturitou? Kolik bylo přijato žáků na obory s maturitou? Kolik bylo míst na nematuritní obory? Kolik bylo přijato žáků na tyto obory? Potvrdilo se očekávání, že proti loňsku jsou maturitní i nematuritní obory více vytížené? O které typy oborů byl největší zájem?
Bylo potřeba v některých školách navyšovat kapacitu tříd? Pokud ano, ve kterých? Na které typy oborů je možné ještě teď se hlásit? Můžete prosím uvést konkrétní příklady včetně konkrétních škol? Máte přehled o tom, kolik dětí se ve vašem kraji hlásilo na střední školy a kolik dětí bylo přijato?

Odpověď

Celková kapacita pro přijímací řízení činí již několik let cca 10 tis. míst. Do maturitních oborů v loňském roce nastoupilo cca 4700 žáků a do učebních oborů 2200 žáků, jde o krajem zřizované školy. K tomu je ještě kapacita škol soukromých. Do 1. ročníku nastupuje vždy více žáků cca k 1.9.2022 jich bylo 7200. V rámci přijímacího řízení bylo letos podáno celkem 14 727 přihlášek, kdy každý žák má možnost podat přihlášky dvě. O rok dříve bylo podáno 13 860 přihlášek. Z tohoto vyplývá, že nárůst počtu přihlášek pro školní rok 2023/2024 byl cca o 2,5 %. Stále však kapacita škol je dostatečná. Na https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-nbsp-skolnim-roce-2022-2023 je uveden seznam ještě volných míst na školách.

K dotazu o jaké obory je největší zájem připojujeme tabulku sběru za posledních 5 let. Každoročně je největší zájem a převis o krajská a okresní gymnázia.

Přijati byli všichni žáci, počet podaných přihlášek viz výše a nutno dělit dvěma.

Přesná data o počtu žáků ve školách, včetně prvních ročníků jsou každoročně známa až v říjnu, kdy školy vyplňují tzv. zahajovací výkazy  k 30. 9. příslušného roku a víme, že v průběhu září dochází ještě k jejich pohybu v rámci škol.

Počet přihlášek za posledních 5 let

Maturitní obory

           

Obor

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

Nárůst/pokles

Gymnázium

3065

3343

3042

3195

3264

2%

Obchodní akademie

447

373

506

521

577

10%

Praktická sestra

540

451

570

597

557

-7%

Elektrotechnika

323

335

362

369

478

23%

Informační technologie

382

295

492

481

467

-3%

Stavebnictví

259

280

277

294

350

16%

Ekonomika a podnikání

177

230

215

343

293

-17%

Ekonomické lyceum

185

210

253

232

265

12%

Strojírenství

242

272

248

217

228

5%

Mechanik seřizovač

209

175

147

185

225

18%

Hotelnictví

198

187

150

151

222

32%

Zdravotnické lyceum

137

89

164

89

177

50%

Cestovní ruch

176

131

104

174

176

1%

Agropodnikání

98

112

130

215

173

-24%

Mechanik elektrotechnik

110

137

147

153

170

10%

Veterinářství

141

151

211

203

162

-25%

Grafický design

102

123

122

149

150

1%

Technické lyceum

110

107

103

122

148

18%

Ekologie a životní prostředí

100

115

120

145

132

-10%

Provoz a ekonomika dopravy

69

45

53

121

125

3%

Rybářství

57

65

69

56

125

55%

Lesnictví

86

101

110

116

122

5%

Autotronik

84

89

98

112

113

1%

Dvojjazyčné gymnázium

59

70

100

58

103

44%

Sociální činnost

68

44

78

65

99

34%

Kosmetické služby

49

60

58

59

98

40%

Gymnázium se sportovní přípravou

79

105

106

110

94

-17%

Požární ochrana

54

64

53

73

88

17%

Předškolní a mimoškolní pedagogika

78

68

111

92

86

-7%

Mechanizace a služby

81

79

101

119

85

-40%

Masér sportovní a rekondiční

86

0

83

0

84

100%

Obchodník

34

40

42

56

82

32%

Asistent zubního technika

48

50

104

57

78

27%

Hudba

52

70

70

66

76

13%

Aplikovaná chemie

55

43

40

53

76

30%

Veřejnosprávní činnost

86

79

72

104

72

-44%

Dopravní prostředky

50

40

48

55

62

11%

Pedagogické lyceum

42

39

77

60

58

-3%

Obalová technika

28

32

33

33

54

39%

Design interiéru

53

66

51

62

53

-17%

Přírodovědné lyceum

30

37

27

50

49

-2%

Užitá malba

16

34

40

46

46

0%

Fotograf

36

35

35

43

45

4%

Multimediální tvorba

40

44

37

57

43

-33%

Gastronomie

38

43

40

39

42

7%

Technická zařízení budov

47

58

56

36

41

12%

Informační služby

30

17

29

24

40

40%

Zahradnictví

28

27

39

35

38

8%

Modelářství a návrhářství oděvů

29

23

23

21

36

42%

Nábytkářská a dřevařská výroba

44

46

28

41

36

-14%

Průmyslový design

11

29

16

18

34

47%

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

9

13

6

16

32

50%

Geodézie a katastr nemovitostí

36

35

33

29

31

6%

Užitá fotografie a média

23

26

26

29

29

0%

Analýza potravin

27

24

12

20

23

13%

Scénická a výstavní tvorba

6

18

20

22

22

0%

Rostlinolékařství

21

19

23

22

20

-10%

Technologie potravin

15

25

18

10

16

38%

Zpěv

22

20

20

22

16

-38%

Telekomunikace

25

29

17

22

15

-47%

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

6

6

6

7

11

36%

Kamenosochařství

5

7

14

10

10

0%

Stavební materiály

 

 

3

8

4

-100%

Mechanik strojů a zařízení

12

9

6

6

4

-50%

Laboratorní asistent

0

69

0

78

0

#######

Učební obory

Obor

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

Nárůst/pokles

Mechanik opravář motorových vozidel

338

380

374

507

526

4%

Kuchař – číšník

422

444

370

425

433

2%

Kadeřník

250

230

252

314

350

10%

Opravář zemědělských strojů

213

188

208

218

213

-2%

Elektrikář

94

158

112

167

193

13%

Cukrář

164

185

192

183

192

5%

Truhlář

144

170

192

183

169

-8%

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

75

75

73

111

158

30%

Instalatér

147

134

154

152

154

1%

Autoelektrikář

57

76

84

100

135

26%

Obráběč kovů

96

81

65

108

120

10%

Aranžér

92

87

70

111

109

-2%

Elektrikář – silnoproud

80

85

85

96

107

10%

Zedník

47

74

68

85

84

-1%

Strojní mechanik

89

100

70

87

79

-10%

Prodavač

56

51

69

67

77

13%

Rybář

62

61

73

69

71

3%

Ošetřovatel

26

54

42

64

68

6%

Zemědělec – farmář

50

41

48

68

67

-1%

Opravářské práce

23

27

21

31

66

53%

Stravovací a ubytovací služby

29

35

43

41

51

20%

Rekondiční a sportovní masér

32

40

40

57

49

-16%

Tesař

33

60

62

60

45

-33%

Potravinářská výroba

39

37

51

48

41

-17%

Lesní mechanizátor

29

43

33

35

39

10%

Pečovatelské služby

26

15

31

34

35

3%

Ošetřovatel           82

39

26

28

46

33

-39%

Operátor skladování

7

13

10

21

28

25%

Karosář

10

13

16

17

24

29%

Zahradnické práce

15

10

24

21

23

9%

Strojírenské práce

18

17

12

11

22

50%

Autolakýrník

13

23

19

11

22

50%

Truhlářská a čalounická výroba

7

11

13

18

18

0%

Výrobce potravin

11

17

10

13

18

28%

Malíř a lakýrník

15

19

14

13

16

19%

Praktická škola dvouletá

8

5

18

14

15

7%

Zednické práce

15

18

19

17

15

-13%

Železničář

9

11

16

17

15

-13%

Čalouník

3

2

10

13

14

7%

Spojový mechanik

20

15

13

8

14

43%

Klempíř

4

10

12

21

13

-62%

Kominík

9

10

9

11

11

0%

Řezník – uzenář

10

4

8

13

11

-18%

Výrobce textilií

3

9

7

8

10

20%

Nástrojař

19

23

19

16

8

-100%

Pekař

14

12

22

13

8

-63%

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

13

13

4

9

6

-50%

Montér suchých staveb

5

9

10

11

5

-120%

Prodavačské práce

6

12

9

5

5

0%

Zahradnická výroba

0

0

6

8

4

-100%

Podkovář a zemědělský kovář

5

3

3

2

4

50%

Praktická škola jednoletá

2

1

2

4

2

-100%

Strojník

2

2

0

5

2

-150%

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

0

0

0

0

0

#######