16. 08. 2021

Výuka českého jazyka pro cizince

Podle novelizované legislativy účinné od září 2021 bude v mateřských školách poskytována jazyková podpora všem dětem cizincům s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Pokud budou v MŠ alespoň 4 takové děti, bude mít MŠ nárok na finanční podporu 1 hodiny týdně.

základních školách bude žákům cizincům  poskytována bezplatná jazyková příprava v 17 určených základních školách Jihočeského kraje. Tyto školy budou poskytovat jazykovou přípravu všem žákům cizincům, kteří plní povinnou školní docházku v ČR nejvýše 24 měsíců a kteří o toto vzdělávání projeví prostřednictvím svých zákonných zástupců zájem. Žáci cizinci se mohou vzdělávat v určených školách prezenčně nebo distančně. Objem poskytnuté podpory jednotlivému žákovi cizinci je podle individuální potřeby 100-200 hodin.

Krajský úřad musel ve spolupráci se zřizovateli určit základní školy, které mají pro poskytování jazykové přípravy nejlepší podmínky, zkušenosti se vzděláváním žáků cizinců a samozřejmě učitele, kteří si s tímto  vzděláváním dovedou poradit. Právě personální zabezpečení je úkolem pro vedení určených základních škol. Seznam těchto škol bude zveřejněn na webu Jihočeského kraje.

Největší zastoupení mezi cizinci v základních školách mají Vietnamci, Ukrajinci, Slováci. Právo na bezplatnou jazykovou přípravu v českém jazyce však mají děti ze všech zemí.