03. 07. 2023

Vývoj počtu přihlášek k dennímu studiu na SŠ v Jihočeském kraji za posledních 5 let

Střední školy každoročně zveřejňují v Atlase školství a následně na svých webových stránkách počet nabízených míst pro jednotlivé obory vzdělání a formy vzdělávání. Nabídka není ničím omezena, je součástí prezentace školy a klade si za cíl přitáhnout pozornost co největšího počtu uchazečů. Je zcela v kompetenci školy, jaké obory bude pro daný školní rok nabízet a kolik uchazečů do nich přijme.

Už při sestavování nabídky však musí mít škola na paměti, že skutečnými počty žáků nesmí překročit stanovenou cílovou kapacitu školy a nejvyšší povolené počty žáků v jednotlivých oborech. Obojí je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení, jehož náležitosti jsou stanoveny zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje každý rok důsledně kontroluje faktické dodržování kapacit škol a oborů.

Od začátku sledovaného období počet přihlášek podaných do 1. ročníku SŠ v JčK stoupá.  Nárůst mezi lety 2019 a 2023 činí 19,54 %[1]. Tedy od doby, kdy lze podat dvě přihlášky na střední školu. Když počet přihlášek podělíme dvěma, dostaneme cca 7300 žáků. Tedy počet žáků 9. tříd plus opakovaná poptávka, plus žáci z jiných krajů, mínus žáci odcházejících do jiného kraje.

Ve všech okresech JčK počet přihlášek na SŠ stoupá. Výjimkou je okres Písek, kde došlo k poklesu o 10 přihlášek. Za poslední 2 roky pozorujeme největší nárůst v okresech Český Krumlov (13 %), Prachatice (11 %) a Tábor (10 %). Celkově odpovídá růstu demografické křivky po jejím několikaletém propadu.

Oborové skupiny

Za polední dva roky pozorujeme cca 7% nárůst zájmu o maturitní obory, u učebních oborů potom o cca 6 %. Poměr zájmu o učební a maturitní obory je zhruba 26 % k 74 %. Tento poměr cca několik let v tomto procentním rozložení osciluje, nedochází k velkému výkyvu procentního zastoupení M a H.

Níže uvedená tabulka je rozpadem tabulky předchozí. Mezi učební obory patří obory skupin C, E a H, obory skupin K, L a M jsou obory maturitními. Obory skupiny P jsou vyučovány na konzervatořích, pro účely tohoto rozboru je počítáme mezi obory maturitní (studium je ukončováno jak maturitní zkouškou, tak absolutoriem).

Maturitní obory

Mezi 10 nejvíce žádaných maturitních oborů patří Gymnázium, Obchodní akademie, obor Praktická sestra, dále Elektrotechnika, Informační technologie, Stavebnictví, následuje obor ekonomika a podnikání, ekonomické lyceum. Desítku nejžádanějších oborů uzavírají obory strojírenství a mechanik seřizovač. V následující tabulce jsou obory řazeny podle roku 2023/2024. Největší nárůst, o 50 %, je u oboru zdravotnické lyceum což odpovídá nabídce, neboť písecká zdravotnická škola jej nabízí ob jeden rok

Obor

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

Gymnázium

3065

3343

3042

3195

3264

Obchodní akademie

447

373

506

521

577

Praktická sestra

540

451

570

597

557

Elektrotechnika

323

335

362

369

478

Informační technologie

382

295

492

481

467

Stavebnictví

259

280

277

294

350

Ekonomika a podnikání

177

230

215

343

293

Ekonomické lyceum

185

210

253

232

265

Strojírenství

242

272

248

217

228

Mechanik seřizovač

209

175

147

185

225

Hotelnictví

198

187

150

151

222

Zdravotnické lyceum

137

89

164

89

177

Cestovní ruch

176

131

104

174

176

Agropodnikání

98

112

130

215

173

Mechanik elektrotechnik

110

137

147

153

170

Veterinářství

141

151

211

203

162

Grafický design

102

123

122

149

150

Technické lyceum

110

107

103

122

148

Ekologie a životní prostředí

100

115

120

145

132

Provoz a ekonomika dopravy

69

45

53

121

125

Gymnázia

Jak ukazuje tabulka níže, zájem o čtyřletá gymnázia oproti minulému roku o cca 5,5 % poklesl, u šestiletých a osmiletých naopak vzrostl o 4,7 %. Celkově zájem o gymnázia vzrostl o cca 3 %. Zájem o víceletá gymnázia může být vyvolán několika faktory – přílišnou inkluzí, potřebou zajistit si místo na střední škole ještě v době plnění povinné školní docházky v domnění, že místa nebudou.

Roky

Čtyřleté

79-41-K/41

Šestileté

79-41-K/61

Osmileté

79-41-K/81

Se sport. př.

79-42-K/41

Dvojjazyčné

79-43-K/61

Celkem

2019/2020

1 440

197

1 428

79

59

3 203

2020/2021

1 598

160

1 585

105

70

3 518

2021/2022

1 517

186

1 339

106

100

3 248

2022/2023

1 586

163

1 446

110

58

3 363

2023/2024

1 499

248

1 517

94

103

3 461

Každoročně je v gymnáziích zřizovaných Jihočeským krajem otevíráno celkem 41 tříd (30 žáků/třída). Níže uvedená tabulka ukazuje počty tříd po oborech v jednotlivých okresech.

Okres

8letý obor

6letý obor

4letý obor

Celkem tříd

ČB

5

0

6

11

ČK

1

1

1

3

JH

3

0

4

7

1

2

3

6

PT

2

0

2

4

ST

1

0

3

4

1

2

3

6

Celkem tříd

14

5

22

41

Lycea

Zájem o lycea se oproti minulému roku o cca 21 % zvýšil, u zdravotnického lycea činí tento nárůst téměř 50 % (a to systému nabídky zdravotnického lycea v Písku jedenkrát za 2 roky) a u technického téměř pozorujeme navýšení o 18 %.

Lycea představují kompromis mezi gymnaziálním vzděláváním (porovnání RVP) a odbornou školou, s prvky technického či jiného speciálně zaměřeného vzdělání od 3. ročníku studia.

RokyEkonomickéPedagogickéPřírodovědnéZdravotnickéTechnickéCelkem
2019/20201854230137110504
2020/2021210393789107482
2021/20222537727164103624
2022/2023232605089122553
2023/20242655849177148697

Lycea zřizovaná Jihočeským krajem otevírají každoročně celkem 11,5 tříd (30 žáků/třída). Níže uvedená tabulka ukazuje počty tříd v jednotlivých okresech.

OkresEkonomickéTechnickéZdravotnickéPřírodovědnéPedagogickéCelkem tříd
ČB111003
ČK000000
JH200002
001*000,5
PT000011
ST000101
120104
Celkem tříd431,52111,5

Učební obory

Mezi 10 nejžádanějších učebních oborů patří obory, mechanik opravář motorových vozidel, kuchař číšník, kadeřník, opravář zemědělských strojů, elektrikář, cukrář, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, instalatér a autoelektrikář. Největší nárůst zájmu u učebních oborů je u oborů elektromechanik pro zařízení a přístroje (o 30 %), dále autoelektrikář (o 26 %) a elektrikář, kde je nárůst o 13 %.

Ke zvýšení zájmu o obor kuchař číšník přispěla i kampaň JčK po covidové době ve spolupráci s JTV. V letošním roce probíhá druhá vlna této podpory, ukázkou výuky na dalších 5 školách s tímto oborem.

Obor2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024
Mechanik opravář motorových vozidel338380374507526
Kuchař – číšník422444370425433
Kadeřník250230252314350
Opravář zemědělských strojů213188208218213
Elektrikář94158112167193
Cukrář164185192183192
Truhlář144170192183169
Elektromechanik pro zařízení a přístroje757573111158
Instalatér147134154152154
Autoelektrikář577684100135
Obráběč kovů968165108120
Aranžér928770111109
Elektrikář – silnoproud80858596107
Zedník4774688584
Strojní mechanik89100708779
Prodavač5651696777
Rybář6261736971
Ošetřovatel2654426468
Zemědělec – farmář5041486867
Opravářské práce2327213166

Žáci z jiných krajů

Počet žáků z jiných krajů 2022/2023
České Budějovice343
Český Krumlov44
Jindřichův Hradec558
Písek99
Prachatice23
Strakonice458
Tábor732
Celkem2 257

Kromě českých Budějovic je největší počet žáků z jiných krajů tradičně již v takzvaných hraničních okresech, tedy Jindřichův Hradec, Strakonice, a Tábor. Naproti tomu u okresů, v nichž Jčk nezřizuje školu v blízkosti hranice kraje jako je např. Písek, Český Krumlov či Prachatice je počet žáků z jiných krajů daleko menší.

Stavební obory

Název oboru2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024
Instalatér147134154152154
Kominík91091111
Montér suchých staveb5910115
Stavební materiály384
Stavebnictví259280277294350
Technická zařízení budov4758563641
Tesař3360626045
Zednické práce1518191715
Zedník4774688584
Geodézie a katastr nemovitostí3635332931
Celkový součet598678691703740

Gastro obory

Název oboru2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024
Cestovní ruch176131104174176
Gastronomie3843403942
Hotelnictví198187150151222
Kuchař – číšník422444370425433
Stravovací a ubytovací služby2935434151
Celkový součet863840707830924

Elektro obory

Nazev_oboru2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024
Autoelektrikář577684100135
Elektrikář94158112167193
Elektrikář – silnoproud80858596107
Elektromechanik pro zařízení a přístroje757573111158
Elektrotechnika323335362369478
Mechanik elektrotechnik110137147153170
Spojový mechanik201513814
Telekomunikace2529172215
Celkový součet78491089310261270

Strojírenské obory

Nazev_oboru2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024
Autolakýrník1323191122
Dopravní prostředky5040485562
Karosář1013161724
Klempíř410122113
Mechanik opravář motorových vozidel338380374507526
Mechanik seřizovač209175147185225
Mechanik strojů a zařízení129664
Nástrojař192319168
Obráběč kovů968165108120
Strojírenské práce1817121122
Strojírenství242272248217228
Strojní mechanik89100708779
Strojník22052
Celkový součet11021145103612461335

Druhé kolo přijímacího řízení

RokVšechny oboryUčební oboryMaturitní obory
1. kolo2. kolo% žáků1. kolo2. kolo% žáků1. kolo2. kolo% žáků
2019/202011 8506475,5 %2 9952789,3 %8 8553694,2 %
2020/202112 2975584,5 %3 2392086,4 %9 0583503,9 %
2021/202212 7098216,5 %3 2152387,4 %9 4945836,1 %
2022/202313 8609967,2 %3 7873549,3 %10 0736426,4 %
2023/202414 7279396,4 %3 9973558,9 %10 7305845,4 %

V druhém kole letošního přijímacího řízení bylo podáno celkem 939 přihlášek, z toho 584 do maturitních oborů a 355 do učebních oborů. V prvním kole bylo podáno celkem 14 727 přihlášek. Znamená to tedy, že pouze 6,4 % žáků se po prvním kole přijímacího řízení nedostalo na žádnou střední školu. U maturitních oborů je to dokonce jen 5,4 %. Ostatně, jak vyplývá z níže publikované tabulky, v průběhu sledovaného období byl počet přihlášek ve druhém do maturitních oborů vždy menší než u učebních oborů.

Ze sebraných dat rovněž vyplývá, že v letošním roce byl počet žáků, kteří se v 1. kole nedostali na žádnou střední školu menší než v minulém školním roce, a to o necelé 1 %.

Zápisové lístky

2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024
Gymnázia36,2 %34,0 %37,6 %36,9 %25,2 %
Maturitní33,8 %35,8 %33,9 %37,6 %37,3 %
Učební39,7 %43,8 %38,9 %44,6 %48,0 %
U+M35,6 %38,2 %35,4 %39,7 %40,2 %

Každý žák může podat přihlášku na 2 střední školy. Přihlášku může podat např. na 2 různé obory v rámci jedné školy; může podat přihlášku jak na maturitní obor, tak i na učební obor; může podat přihlášku na 2 maturitní obory nebo 2 učební obory na 2 různých školách. Svůj záměr na danou školu nastoupit v případě jeho přijetí, dává žák najevo tím, že na tuto školu odevzdá zápisový lístek.

Tabulka ukazuje tzv. návratnost zápisových lístků. Vyplývá z ní, že ne všichni žáci podávají přihlášky na 2 školy. Rovněž je z ní jasně vidět, že návratnost zápisových lístků je jak u učebních, tak maturitních oborů velmi podobná.

V době sběru dat stále ještě probíhalo odevzdávání zápisových lístků, proto nejsou údaje pro školní rok 2023/2024 úplné.

Volné kapacity pro 1. ročník (1/4 celkové kapacity oboru u maturitních oborů a 1/3 u učebních oborů)

Maturitní obory

Tabulka ukazuje celkovou kapacitu a kapacitu pro 1. ročník maturitních oborů kromě gymnázií.

 Kapacita celkemKapacita pro 1. ročník
 ML/0M+L/0ML/0M+L/0
ST2 1491002 24953725562
ČB4 4121 0615 4731 1032651 368
ČK80817097820243245
JH1 4505161 966363129492
1 6451001 74541125436
PT3082005087750127
3 6935404 2339231351 058
Celkem14 4652 68717 1523 6166724 288

Procentuální vyjádření

 ML/0M+L/0
ST73 %3%77%
ČB62 %15%77%
ČK30 %6%36%
JH41 %15%56%
58 %4%62%
PT16 %10%26%
91 %13%104%

Učební obory

 Kapacita celkemKapacita pro 1. ročník
 HEH+EHEH+E
ST1 210 1 2104030403
ČB3 6774634 1401 2261541 380
ČK1 115 1 1153720372
JH1 8501201 97061740657
1 1822461 42839482476
PT4159551013832170
1 9872932 28066298760
Celkem11 4361 21712 6533 8124064 218