Dokumenty

Informace zveřejňované Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

Děti, žáci a studenti s SVP

Nabídky školám

Nabídky pro školy zasílané na OŠMT

Technické vzděkávání

Konkurzní řízení

Ukrajina

Nabídky studia

Podpůrné materiály

Krajské školy

Školy zřizované Jihočeským krajem

Ostatní zřizovatelé

Rozpočet přímých výdajů školství

pro školy jiných zřizovatelů

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2019

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2020

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2021

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2022

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2023

Děti a mládež – zájmová činnost

Sport a tělovýchova

Směrnice závazné pro činnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace pro zřizovatele obecních škol

Informace uvedené pod tímto odkazem jsou určeny pro zřizovatele příspěvkové organizace mateřská škola, základní škola za účelem předávání aktuálních informací ze školské legislativy.

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2022/2023

Seznam škol poskytujících bezplatnou výuku českého jazyka žákům cizincům

Střední školy

Podle § 6a vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, jsou od 1. 9. 2022 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do středního vzdělávání určeny následující střední školy.

Základní školy

Podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsou od 1. 9. 2021 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do základního vzdělávání určeny následující základní školy.

Uznávání zahraničního vzdělání